Nie jesteś zalogowany
[email protected], Infolinia 61 66 88 588

Koszty Gospodarowania Odpadami

Znowelizowana ustawa o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza do aktualnego systemu gospodarowania zużytym sprzętem kilka istotnych zmian. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzony na podstawie Art. 25 obowiązek przekazywania przez wprowadzających sprzedawcom detalicznym i hurtowym informacji dotyczącej wysokości kosztów gospodarowania odpadami, które mają obejmować koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Obowiązek ten spoczywa również na sprzedawcach, którzy stosowną informację, uzyskaną od wprowadzających muszą przekazać nabywcom.


Mając powyższe na uwadze, przekazujemy Państwu informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami:

1. Uzyskane od wprowadzających:


2. W zakresie sprzętu z grupy 4 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy), którego wprowadzającym jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji: